Başlıklar

Uetsds, açık hali ile ulaştırma elektronik takip ve denetleme sistemi, taşımacılık faaliyetlerinin elektronik ortamda çok hızlı ve anlık takibini sağlayan bir sistemdir.

Bu sistemin amaçları, şu şekilde sıralanabilir;

 • Yolcu, yük ve kargo taşıyan araçları kayıt altına almak
 • Araçların çıkış noktalarından itibaren takip edecekleri güzergahları disiplin altına almak
 • Taşınan yüklerin miktarının bilinmesi
 • Taşınan yolcuların kişisel bilgilerini tutmak

Ayrıca karayollarının daha güvenli hale getirilmesi de, sistemdeki verilerin analizi ve paylaşımı ile sağlanabilmektedir.

Uetds Sistemi Kimleri Kapsamaktadır?

Uetsd sistemine dahil olacaklar, kanunda detaylı olarak belirlenmiştir.

Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Tarifeli ve tarifesiz yolcu taşımacılığı yapanlar (A1, A2, B1, B2, D1 ve D2)
 • Eşya taşımacılığı yapanlar (K1, K3, C2 ve C3)
 • Lojistik işletmecileri (L1 ve L2)
 • Kargo işletmecileri (M1 ve M2)
 • Nakliyat ambarları (N1 ve N2)
 • Dağıtım işletmecileri (P1 ve P2)
 • Taşıma işleri organizatörleri (R1 ve R2)
 • Terminal işletmecileri (T1 ve T2)

Kanunda belirtilen bu gerçek ve tüzel kişilerin, belirtilen bilgileri istenilen süreler içinde gönderme zorunluluğu vardır.

Uetds Sisteminin Faydaları Nelerdir?

Uetds sisteminin devlet ve yöneticiler açısından birçok faydası bulunuyor.

Bu faydaların en önemlileri, şu şekilde sıralanabilir;

 • Kapsam dışı ve korsan olarak adlandırılan taşımacılıkların önüne geçilmesi
 • Taşımacılık sektörüne yapılan girişlerin kontrolünün ve planlanmasının yapılması
 • Hava, denizyolu ve demiryolu taşımacılıkları için gerekli verilerin elde edilmesi
 • Yolcularla ilgili (sayı, saatler, seyahat sıklığı, güzergahlar, fiyat ve bagajlar ile uygulanan indirimler gibi)verilerin takip edilmesi
 • Kolluk kuvvetleri ile asayiş amaçlı paylaşımların yapılması
 • Trafik yoğunluğunu yönetmek
 • Taşımacılık faaliyetleri ile ilgili mali verilerin MASAK ve Gelir idaresi başkanlığı gibi birimlerle paylaşılması

Sektörde çalışan kişilerin sigorta, maaş, dinlenme ve çalışma süreleri gibi hususların takip edilmesi

Bu sistem sayesinde, taşınan yolcu ve kargoların hareketlerinin de anlık olarak elektronik takipleri sağlanabilmektedir.

Uetds Bilgi Gönderimi̇ Nasıl Yapılır?

Sisteme bilgi gönderilmesi çok kısa sürede ve kolayca gerçekleşiyor. Bunlardan ilki, e – devlet sisteminin kullanılarak verilerin gönderilmesidir. Bu işlemi bakanlıkta imza yetkisi olan kişiler yapabilmektedir. Sisteme giriş yapıldıktan sonra, ekrana çıkan portaldaki ilgili yerler doldurularak onaylanmak sureti ile işlem tamamlanabiliyor.

İkinci ve daha kısa sürede sonuçlanan yöntem ise, web servis adı verilen bir ir sistemdir. İlgili firmalar bakanlıkla kendi yazılımlarını uyumlu hale getirerek, ilgili verileri e – devlet sistemine girmeden gönderebilirler. Burada önemli olan, sisteme veri girişlerinin bakanlık tarafından belirtilen saatlerden önce yapılmış olmasıdır.

Uetds Bilgi Gönderme Zorunluluğu Ne Zaman Başladı?

Uetds sistemine bilgi gönderme zorunluluğu, normalde 30 Haziran 2019 tarihinde başlamasına rağmen, bu tarih sadece yolcu taşımacılığı için uygulandı. Yük taşımacılığı için ise 01 Ocak 2021 tarihinde başlayan bilgi gönderme zorunluluğu devam ediyor. Kanunda yükün alınmasından sonra en geç altı saate kadar, istenen bilgilerin gönderilme zorunluluğu bulunuyor.

Uetds Yolcu Taşımacılığında Hangi Bilgilerin Gönderilmesi Gerekiyor?

Yolcu taşımacılığı yapan firma ve şirketlerin, uetds sistemine hangi bilgileri gönderecekleri de kanunda belirtilmiştir.

Bu kapsamda, tarifeli yolcu taşımacılığı yapanların göndermesi gereken bilgiler şunlardır;

 • Sefere gönderilecek aracın plakası
 • Araçta görevli olan personel bilgileri
 • Taşınan yolcuların bilgileri (T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular için pasaport numarası, engel durumu, ad – soyad, iletişim bilgileri, koltuk numaraları ve taşıma ücretleri)
 • Bileti acente düzenlemişse, acente bilgileri (adı, unvanı ve adresi, yetki belge nu. ile vergi kimlik nu.)
 • Bagajlarla ilgili bilgiler

Tarifesiz yolcu taşımacılığı yapanların göndermesi gereken bilgiler ise şunlardır;

 • Sefere gönderilecek aracın plakası
 • Araçta görevli olan personel bilgileri
 • Taşınan yolcuların bilgileri (T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular için pasaport numarası, adı ve soyadı
 • Yetki belgesi sahibinin bilgileri (adı, unvanı ve adresi, yetki belge nu. ile vergi kimlik nu.)
 • Sefer bilgileri (kullanılacak güzergah, kalkış ve varış yerleri, taşımanın gün ve saatleri, yolcu sayısı ile taşıma ücretleri)
 • Bagajlarla ilgili bilgiler

Söz konusu firma ya da şirketlerin yukarıda belirtilen bilgileri, seyahatin başlamasından bir saat öncesine kadar, uetds sistemine gönderme zorunluluğu bulunuyor. Yolculardan seyahatini herhangi bir nedenle yapmayan ya da tamamlamayanların bilgileri ise, söz konusu durumdan en fazla 30 dakika içinde aynı yöntemle bildirilme zorunluluğu bulunuyor.

Uetds Eşya Taşımacılığında Hangi Bilgilerin Gönderilmesi Gerekiyor?

Eşya taşımacılığı yapan firma ve şirketlerin, sisteme hangi bilgileri gönderecekleri kanunda belirtilmiştir.

Bu kapsamda, C2, C3, K1 ve K3 yetki belgesi olanların eşya taşımacılığı yaparken göndermesi gereken bilgiler şunlardır;

 • Yükü gönderenin bilgileri (vergi kimlik numarası, adı, soyadı ve unvanı)
 • Yükü alacak olanın bilgileri (vergi kimlik numarası, adı, soyadı ve unvanı)
 • Sefer bilgileri (plaka ve taşıma tarihi)
 • Yükle ilgili bilgileri (eşyanın cins ve ağırlığı, yükleme ve boşaltma yerleri ile tarih ve saati)
 • Sürücü bilgileri (T.C. kimlik nu.)

L1 ve L2 yetki belgesi olan lojistik işletmeciliği yapanların göndermesi gereken bilgiler şunlardır;

 • Yükü gönderenin bilgileri (vergi kimlik numarası, adı, soyadı ve unvanı)
 • Yükü alacak olanın bilgileri (vergi kimlik numarası, adı, soyadı ve unvanı)
 • Sefer bilgileri (plaka ve taşıma tarihi)
 • Yükle ilgili bilgileri (eşyanın cins ve ağırlığı, yükleme ve boşaltma yerleri ile tarih ve saati)
 • Sürücü bilgileri (T.C. kimlik nu.)

N1 ve N2 yetki belgesi olan nakliyat ambarı işletmeciliği yapanların göndermesi gereken bilgiler şunlardır;

 • Yükü gönderenin bilgileri (vergi kimlik numarası, adı, soyadı ve unvanı)
 • Yükü alacak olanın bilgileri (vergi kimlik numarası, adı, soyadı ve unvanı)
 • Sefer bilgileri (plaka ve taşıma tarihi)
 • Yükle ilgili bilgileri (eşyanın cins ve ağırlığı, yükleme ve boşaltma yerleri ile tarih ve saati)
 • Sürücü bilgileri (T.C. kimlik nu.)

Bu bilgilerin, hareket saatinden başlamak üzere en geç altı saat içinde sisteme gönderilme zorunluluğu bulunuyor.

Uetds Tehlikeli Madde Taşımacılığında Hangi Bilgilerin Gönderilmesi Gerekiyor?

Tehlikeli madde taşımacılığı yapan firma ve şirketlerin, sisteme hangi bilgileri gönderecekleri kanunda belirtilmiştir.

Bu kapsamda, C1, C2, K1, K2, L1, L2, N1 ve N2 yetki belgesi olanların eşya taşımacılığı yaparken göndermesi gereken bilgiler şunlardır;

 • Yükü gönderenin bilgileri (vergi kimlik numarası, adı, soyadı ve unvanı)
 • Yükü alacak olanın bilgileri (vergi kimlik numarası, adı, soyadı ve unvanı)
 • Sefer bilgileri (plaka ve taşıma tarihi)
 • Yükle ilgili bilgileri (eşyanın cins ve ağırlığı, yükleme ve boşaltma yerleri ile tarih ve saati)
 • Sürücü bilgileri (T.C. kimlik nu.)
 • Tehlikeli madde ile ilgili bilgiler (UN kodu, teknik adı, muafiyet türü ve taşıma şekli)

Bu bilgilerin, hareket başlamadan önce sisteme gönderilme zorunluluğu bulunuyor.

Uetds Terminal İşletmeciliğinde Hangi Bilgilerin Gönderilmesi Gerekiyor?

T1 ve T2 yetki belgeleri olan terminal işletmecilerinin de sisteme göndermeleri gereken bilgiler bulunmaktadır. Bunlar; terminale giriş ve çıkış yapan araçların plakaları ve giriş çıkış saatleri olarak belirlenmiştir. Söz konusu terminal işletmecileri, bu bilgileri giriş veya çıkışın yapılmasından itibaren en geç 24 saat içinde bildirme zorunluluğu bulunuyor.

Uetds Kargo İşletmeciliğinde Hangi Bilgilerin Gönderilmesi Gerekiyor?

Kargo işletmeciliği yapan firma ve şirketlerin, sisteme hangi bilgileri gönderecekleri kanunda belirtilmiştir.

Bu kapsamda, M1 ve M2 yetki belgesi olanların kargo işletmeciliği yaparken göndermesi gereken bilgiler şunlardır;

 • Kargonun gönderici bilgileri (T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular için pasaport numarası, adı, soyadı ve unvanı ile adres bilgileri)
 • Kargonun alıcısına ait bilgiler (T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular için pasaport numarası, adı, soyadı ve unvanı ile adres bilgileri)
 • İrsaliye, fatura veya e-fatura bilgileri (irsaliye nu., tarihi, taşıma tarihi ve plaka nu.)
 • Kargoya ait diğer bilgiler (kargonun cinsi ve ağırlığı)

P1 ve P2 yetki belgesi olanların dağıtım işletmeciliği yaparken göndermesi gereken bilgiler şunlardır;

 • Kargonun gönderici bilgileri (T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular için pasaport numarası, adı, soyadı ve unvanı ile adres bilgileri)
 • Kargonun alıcısına ait bilgiler (T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular için pasaport numarası, adı, soyadı ve unvanı ile adres bilgileri)
 • İrsaliye, fatura veya e-fatura bilgileri (irsaliye nu., tarihi, taşıma tarihi ve plaka nu.)
 • Kargoya ait diğer bilgiler (kargonun cinsi ve ağırlığı)

Söz konusu işletmecilerin, bu bilgileri kargo tesliminden itibaren en geç 1 saat içinde bildirme zorunluluğu bulunuyor.